Divisi Kerohanian

Ketua                    : Siti Latifah

Anggota               :

  1. Muhammad As’ad
  2. Prasdianto
  3. Rahmatul Jannah
  4. Via Lestari
  5. Ahmad Renaldy